2019-04-09 10:56:49

PROLJETNI RADOVI U ŠKOLSKOM VOĆNJAKU

Završetkom zime, neophodno je pripremiti naše jabuke za proljetni rast pa je prošlih tjedana bilo živo i radno članovima Voćarske grupe koji su uz pomoć, upute i savjet domara Zlatka Goričanca, naših poznatih voćara Mladena Dobranića i Petra Vukovića obrezali voćke, a gosp. Bohnec se pobrinuo o njihovoj zaštiti.


Osnovna škola Sveti Martin na Muri