3. U Međimurju, na kraju 2010. godine, ukupno je zaštićeno kao spomenik parkovne arhitekture – pojedinačno stablo :
2 stabla 12,8%
 
3 stabla 36,2%
 
4 stabla 26,6%
 
5 stabla 24,5%
 
Ukupno glasova: 94
Zatvori prozor